OblastiTechnické řešení

Požadavky na provoz

Certifikační autorita PostSignum QCA splňuje podmínky kladené na kvalifikované poskytovatele certifikačních služeb:
  • zákonem č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu v platném znění
  • vyhláškou 378/2006 Sb. o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb
  • vyhláškou 212/2012 Sb. o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu
  • zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Mimo jiné jsou pokryty požadavky na bezpečnost jak na technologické úrovni, tak v oblasti předpisové základny.

Certifikace systému a komponent

Technické řešení

Certifikační autority PostSignum tvoří následující stromovou strukturu:

Kořenem stromu jsou autority PostSignum Root QCA (SHA 1) a PostSignum Root QCA2 (SHA 256), které vydaly kvalifikované systémové certifikáty pro podřízené certifikační autority, které již vydávají certifikáty koncovým zákazníkům:
  • PostSignum Qualified CA tato autorita již certifikáty nevystavuje
  • PostSignum Public CA tato autorita již certifikáty nevystavuje
  • PostSignum Qualified CA2 vydávající kvalifikované certifikáty SHA 256
  • PostSignum Qualified CA3 vydávající kvalifikované certifikáty SHA 256 pro TSA
  • PostSignum Public CA2 vydávající komerční certifikáty SHA 256
Jádro všech tří certifikačních autorit je založeno na software UniCERT od firmy CyberTrust. Dále jsou používány specializované aplikace navržené a vyvinuté společností ICZ, a.s.

© 2010 Česká pošta | Certifikační autorita PostSignum | Mapa Stránek | Call centrum |