OblastiCertifikační autorita - popis služeb

Česká pošta, s. p. se stala akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb dne 3.8.2005 na základě akreditace udělené Ministerstvem informatiky ČR. Certifikační autorita Postsignum poskytuje služby vydávání kvalifikovaných, komerčních certifikátů a poskytování kvalifikovaného časového razítka.

Co je to certifikát?
 • Certifikát představuje datovou strukturu, která je svázána s určitou osobou.
 • Pomocí certifikátu lze tedy tuto osobu (zařízení) jednoznačně identifikovat (elektronický občanský průkaz).
 • Pomocí certifikátu lze ověřit elektronický podpis dané osoby.
 • Součástí vydaného certifikátu jsou informace o držiteli certifikátu, doba platnosti, účel použití, veřejný klíč a případně další informace.
 • V certifikátu je uvedena identifikace certifikační autority, která certifikát vydala.
Co je kvalifikované Časové razítko?
 • Jedná se o službu, která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala v daný časový okamžik. Časové razítko důvěryhodným způsobem "razítkuje" elektronický dokument v daném čase a je tedy vhodným doplňkem k elektronickému podpisu.
Kde mohu kvalifikované certifikáty využít?
 • Osobní kvalifikovaný certifikát využijete zejména při komunikaci s úřady státní správy. A samozřejmě také při komunikaci s ostatními institucemi, které uznávají kvalifikované certifikáty vydávané PostSignum QCA.
 • Systémový kvalifikovaný certifikát (elektronická značka) není přímo vázán na konkrétní osobu. Je určen zejména pro organizace, které potřebují zautomatizovat elektronické podepisování např. odesílaných odpovědí na obdržené zprávy či výpisů z různých registrů.
Kde mohu komerční certifikáty využít?
Komerční certifikáty mají širší oblast použití než kvalifikované certifikáty, které lze ze zákona použít jen pro první zmiňovaný účel.
Narozdíl od kvalifikovaných certifikátů nejsou však komerční certifikáty automaticky uznávány. Obě komunikující strany se musí dohodnout (např. smluvně), že budou důvěřovat komerční certifikační autoritě. Komerční certifikáty mohou být vydávány osobám i technologickým komponentám (aplikace, zařízení, servery).

Komerční certifikáty lze využít například pro následující účely:
 • ověření elektronických podpisů
 • zajištění šifrované komunikace (např. aktivace šifrovaného SSL spojení).
 • autentizace uživatelů - přihlášení do aplikací pomocí certifikátu© 2010 Česká pošta | Certifikační autorita PostSignum | Mapa Stránek | Call centrum |